Book, dutch uniforms 1795-1810

BN-002 Y
€ 9,95

'De uniformen van het Nederlandse leger

ten tijde van de Bataafse republiek en het Koninkrijk Holland'

dr. F.G. de Wilde

23,5 x 31,5 cm

240 pag, hard cover

 

Met de komst van de Bataafse Republiek in 1795 brak een uiterst belangrijk tijdperk in de uniformgeschiedenis van het Nederlandse leger aan.

Voorheen bestonden er nagenoeg geen voorschriften voor de kleding van de troepen van het zogenaamde ′Staatse Leger′. De eerste algemeen geldende uniformbepaling stamt uit 1752 toen gelast werd dat alle regimenten infanterie in het blauw gekleed moesten zijn, behalve de drie regimenten Schotten die hun traditionele rode uniformen mochten blijven dragen, totdat zij in 1681 werden genationaliseerd.

Toen de Bataafse Republiek gesticht werd en er een centraal gezag ontstond, werd er niet alleen een nieuwe organisatie naar Frans voorbeeld ingevoerd. maar ook werden nu algemeen geldende voorschriften voor kleding, bewapening en uitrusting uitgevaardigd. Tijdens het Koninkrijk Holland bereikte de Nederlandse uniformering een hoogtepunt.

 

webdesign: joumani.be

Comments